Digitalna štampa na tekstilu

Direktna digitalna stampa na tekstilu je trenutno najkvalitetniji vid štampe na ovom materijalu gde je preko računara i posebnog štampača moguće postići neverovatnu preciznost i kvalitet otiska.

Boje koje se koriste su na vodenoj bazi, dakle ekološke.

Osim izuzetnog kvaliteta direktna digitalna štampa pogodna je i za velike tiraže, uz mogućnost varijabilne štampe u okviru istog tiraža bez posebnog uticaja na krajnju cenu.

digitalna-stampa-na-tekstilu