Tampon štampa

tampon-stampaTampon štampa je tehnika koja podrazumeva duboku štampu sa indirektnim utiskivanjem korišćenjem štamparske forme (klišea) za prenos boje.

Prednost ove tehnike je široka primenljivost za brendiranje najrazličitijih artikala i vrsta materijala (keramika, plastika, guma, metal,…). Izdvaja se i po mogućnosti apliciranja otisaka na neravnim površinama.