Digitron sa solarnim napajanjem, 12 cifara, uključuje bateriju tipa LR1130